Waterwerken

Bruggen, stuwen, sluizen, jachthavens en remmingwerken – GDG Infra kan elk waterbouwkundig project voor zijn rekening nemen.